Kế hoạch chi bộ tháng 4

Kế hoạch chi bộ tháng 4

Lượt xem:

B/ KẾ HOẠCH THÁNG 4 /2018 I;Thông tin nội bộ: Tháng 4 -Quán triệt cv số 66 ngày 19/3/2018 về kế hoạch kiểm tra của huyện ủy đối với chi bộ Tô Hiệu. -Công tác phát triển đảng: II;Kế hoạch tháng 4. 1, Lãnh đạo công tác CTTT : Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt lập thành tích chào mùng Ngày giỗ tổ Hùng Vương... ...