Kế hoạch chi bộ tháng 4

Kế hoạch chi bộ tháng 4

Lượt xem:

B/ KẾ HOẠCH THÁNG 4 /2018 I;Thông tin nội bộ: Tháng 4 -Quán triệt cv số 66 ngày 19/3/2018 về kế hoạch kiểm tra của huyện ủy đối với chi bộ Tô Hiệu. -Công tác phát triển đảng: II;Kế hoạch tháng 4. 1, Lãnh đạo công tác CTTT : Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt lập thành tích chào mùng Ngày giỗ tổ Hùng Vương... ...
Kế hoạch chi bộ tháng 3

Kế hoạch chi bộ tháng 3

Lượt xem:

...
Kế hoạch chi bộ tháng 1&2 năm 2018

Kế hoạch chi bộ tháng 1&2 năm 2018

Lượt xem:

...
NQ-so-21-BAN-CHẤP-HÀNH-TRUNG-ƯƠNG-ve-BHYT-BHXH

NQ-so-21-BAN-CHẤP-HÀNH-TRUNG-ƯƠNG-ve-BHYT-BHXH

Lượt xem:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 21-NQ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012   NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 I – TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1 – Bảo hiểm xã hội và bảo... ...
ke_hoach_phat_dong_thi_dua_2018

ke_hoach_phat_dong_thi_dua_2018

Lượt xem:

...
Kiểm điểm tập thêt chi bộ năm 2017.

Kiểm điểm tập thêt chi bộ năm 2017.

Lượt xem:

...
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...