TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 2 Năm học 2018-2019

ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 2 Năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
QUI TRÌNH DẠY TỪ LỚP1 ĐẾN LỚP5

QUI TRÌNH DẠY TỪ LỚP1 ĐẾN LỚP5

Lượt xem:

...
GIÁO ÁN T.ÊĐÊ LỚP5

GIÁO ÁN T.ÊĐÊ LỚP5

Lượt xem:

...
HUY-DONG-SO-LUONG-GAN-VOI-CONG-TAC-PCGD-XA-CUMGAR-Nguyen-Tuan-TOHIEU

HUY-DONG-SO-LUONG-GAN-VOI-CONG-TAC-PCGD-XA-CUMGAR-Nguyen-Tuan-TOHIEU

Lượt xem:

...
Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lượt xem:

...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...