KẾ HOẠCH THÁNG – TUẦN    Tổ chuyên môn 1,2&3

KẾ HOẠCH THÁNG – TUẦN Tổ chuyên môn 1,2&3

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KTCKI 2018-2019

KẾ HOẠCH KTCKI 2018-2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HĐGDNGLL 2018-2019

KẾ HOẠCH HĐGDNGLL 2018-2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HSY 2018-2019

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HSY 2018-2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HDDCM2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HDDCM2018-2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIAO LƯU TV CẤP TRƯỜNG 2018-2019

KẾ HOẠCH GIAO LƯU TV CẤP TRƯỜNG 2018-2019

Lượt xem:

...
CHỮ VIẾT ĐẸP CẤP TRƯỜNG 2018-2019

CHỮ VIẾT ĐẸP CẤP TRƯỜNG 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động Tổ CM 1-2-3

Kế hoạch hoạt động Tổ CM 1-2-3

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

Lượt xem:

Trường Tiểu học Tô Hiệu         KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018 I./ Đánh giá hoạt động tháng 04/2018: 1). Công tác tư tưởng-chính trị: *Thi đua “ Dạy thật tốt,học thật tốt”  Chào mừng kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 ÂL); Chào mừng Ngày Miền nam  hoàn toàn giải phóng 30/4 . 2). Đã thực hiện được: -Triển khai , chỉ đạo thực... ...
Kế hoạch tháng 8

Kế hoạch tháng 8

Lượt xem:

...
KẾ HOACH HĐGDNGLL2017-2018

KẾ HOACH HĐGDNGLL2017-2018

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY TRẺ HỌC HÒA NHẬP

KẾ HOẠCH DẠY TRẺ HỌC HÒA NHẬP

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »