Đề KTĐK HKII Lớp 3

Đề KTĐK HKII Lớp 3

Lượt xem:

...
TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN CỤM 6

TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN CỤM 6

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 9

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 9

Lượt xem:

...
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KTCKI 2018-2019

KẾ HOẠCH KTCKI 2018-2019

Lượt xem:

...
ĐỀ KTĐKHKI ÊĐÊ 5( 2018-2019

ĐỀ KTĐKHKI ÊĐÊ 5( 2018-2019

Lượt xem:

...
ĐỀ KTĐKHKI Ê DDEE4( 2018-2019)

ĐỀ KTĐKHKI Ê DDEE4( 2018-2019)

Lượt xem:

...
ĐỀ KTHKI Ê ĐÊ 3( 2018-2019)

ĐỀ KTHKI Ê ĐÊ 3( 2018-2019)

Lượt xem:

...
THÔNG TƯ  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ... ...
LỊCH TRỰC  30/4 & 1/5 NĂM 2018

LỊCH TRỰC 30/4 & 1/5 NĂM 2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO LỊCH TRỰC  30/4& 1/5 NĂM 2018 (Từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/05/2018)     THỨ   NGÀY/ THÁNG /NĂM   GV TRỰC TRỰC BẢO VỆ TRỰC LÃNH ĐẠO 7 28/4/2018 H Đung Niê Lê Thị Liễu Y Siu Mlô Ng Tuấn... ...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020

Lượt xem:

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm... ...
Trang 1 / 41234 »