Kế hoạch chi bộ tháng 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

B/ KẾ HOẠCH THÁNG 4 /2018

I;Thông tin nội bộ: Tháng 4

-Quán triệt cv số 66 ngày 19/3/2018 về kế hoạch kiểm tra của huyện ủy đối với chi bộ Tô Hiệu.

-Công tác phát triển đảng:

II;Kế hoạch tháng 4.

1, Lãnh đạo công tác CTTT : Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt lập thành tích chào mùng Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL. Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4; Ngày quốc tế lao động 1/5.

2/ Lãnh đạo công tác Chuyên Môn:

– Duy trì tốt số lượng, tỷ lệ chuyên cần. Thực hiện nề nếp thời gian ra vào lớp,

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, trong giờ học không cho hs đi ra ngoài.

-Nâng cao chất lượng, nề nếp dạy và học, chú trọng hs yếu, tổ chức ôn tập cuối năm giúp các em nâng cao chất lượng học tập. – Tháng cao điểm xây dựng giải pháp, biện pháp khắc phục dạy học sinh không biết đọc, viết, yếu Toán, TV;

-Quyết toán thu quỹ tự nguyện của hội CMHS. 1 lớp 1 bản.

-Tiếp tục hoàn thành công tác KĐCLGD, cập nhật phần mềm. (Y Khen, H Yêr)

-Tổ chức ra đề kiểm tra công tác bồi dưởng thường xuyên. (Y Khen)

-Tham gia tốt công tác thi đua của cụm chuyên môn.

-Kiểm tra việc đánh giá nhận xét học sinh. Hoàn thành tốt hồ sơ lớp 5.

-Nhắc nhở học sinh “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qủa”.

-Vận động học sinh mua sgk tài liệu địa phương.

-Đăng ký số lượng hs tham gia trãi nghiệm. (thứ 7 ngày 14/4/18 cho hs đi trãi nghiệm BMT)

-Vận động hs mua BHYT (Bắt buộc 100% hs phải tham gia) Có 11 hs mua BHYT, 43 hs nghèo được cấp. Tổng số 54/ 244 hs. Tỷ lệ 22,13%.

-Lồng ghép giảng dạy Biển đảo và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. quán triệt trong CBQL, GV, NV và học sinh về thực hiện Luật ATGT, phòng tránh tai nạn, thương tích, phòng tránh đuối nước, cháy nổ…

-Thực hiện tốt việc dạy học đối tượng hs yếu, hs chưa biết đọc, viết.

-Họp xây dựng nội dung đổi mới chương trình (Theo tổ chuyên môn)

-Kiểm tra chất lượng học sinh chưa biết đọc viết cuối năm (Có QĐ kèm theo)

-Cập nhật trang Wepsai trường theo tên miền của PGD; Cac cán bộ chuyên trách bộ phận đăng toàn bộ nội dung hoạt động của năm học vào Wepsai. (Tuấn, Khen, H Phương, M Hoa, Tâm, Lý, Nga, Vươn, H Yer.)

-Xây dựng kế hoạch bàn giao hs lớp 5 lên lớp 6.

3/ Đội TNTPHCM:

-Duy trì các nề nếp liên đội, sinh hoạt chi đội.

-Đẩy mạnh phong trào nói lời hay, làm việc tốt. Đôi bạn cùng tiến.

-Thi TPT đội giỏi cấp huyện, nộp hồ sơ trước 10/4.

-Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên lần thứ VI năm 2018

 

4/ Công tác công đoàn:

-Đẩy mạnh hoạt động chào mừng  các ngày lễ lớn.

+ Công tác pháp chế: phổ biến ngày giáo dục pháp luật 15/4. ngày đọc sách pháp luật thứ 5 tuần 3. Xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, văn hóa vệ sinh môi trường trường học.

5/ Công tác CSVC, Lao động:

– Bảo quản tốt CSVC hiện có. Lao đông dọn cỏ, vệ sinh theo khu vực hàng tuần.

-Kiểm tra, sữa chữa hệ thống điện, bơm nước trước mùa mưa đến.

6/ Công tác YTHĐ:

-Vận động hs mua BHYT bắt buộc 100% hs tham gia. (HT, YT, GVCN)

  • Nhắc nhỡ VS YT học đường, chăm sóc sức khỏe trong thời gian chuyển mùa. Thực hiện ba sạch: ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Hoàn thành hồ sơ YT năm học.

7/ Ke toan– Thủ quỹ: Quyết toán quỹ tự nguyện CMHS báo về UBND xã trước 30/4.

8/ Thu vien: -Xây dựng kế hoạch thu lại sgk, sách tiếng Ê đê cho năm học sau.

-Kiểm tra dử liệu Pemic 5-7/4/2018.

Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam. Tiếp tục duy trì phong trào đọc sách hàng ngày.

9/ Bảo vệ: Tưới cây, Bảo vệ tốt csvc trong tháng, chú trọng các ngày nghỉ.

– Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 al nghỉ (1ngày 25/4). Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5 (4 ngày) Từ 29/4 đến 2/5) Bảo đảm an toàn CSVC trường học, tổ chức trực gác cơ quan nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, xảy ra hỏa hoạn, bị trộm cắp tài sản….

Bổ sung:

Họp BĐD cha mẹ học sinh GK2 và vận động mua BHYT.

Họp phụ huynh giữa học kỳ 2 và tiếp tục triển khai mua BHYT 100% hs phải tham gia.

 

 

 

BT chi bộ

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn