Kế hoạch tháng 5 PGD&ĐT Cư Mgar

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018

 1. I. Công tác tư tưởng chính trị

Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/2018, ngày Sinh nhật Bác 19/5

 1. II. Công tác chuyên môn
 2. Giáo dục Mầm non

Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, hoàn thành chương trìnhđúng thời gian quy định; Tổ chức đánh giá trẻ dưới 5 tuổi theo các lĩnh vực phát triển, riêng trẻ 5 tuổi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển; Nộp danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mẫu giáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2018 và cấp giấy chứng nhận cho trẻ xong trước ngày 31/5/2018.

Tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn Phó hiệu trưởng.

Báo cáo tổng kết năm học nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/5/2018 (Theo đề cương và biểu mẫu).

Tổ chức tổng kết phát thưởng cho học sinh cuối năm học, bàn giao học sinh về địa phương quản lý.

Các đơn vị làm hồ sơ đăng ký dạy hè, thời gian nộp trước ngày 15/6/2018

Các trường tổ chức thực hiện việc bàn giao chất lượng và hồ sơ học sinh MG 5 tuổi giữa cấp Mẩm non và cấp Tiểu học

 1. Giáo dục Tiểu học

– Các trường triển khai thực hiện đủ và đúng tiến độ chương trình dạy học và kết thúc chương trình trước ngày 25/5/2018.

– Tiếp tục thực hiện tháng cao điểm nâng cao chất lượng dạy và học. Chú trọng việc duy trì sĩ số học sinh và tỉ lệ học sinh chuyên cần hàng buổi, Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Tổ chức rà soát đối tượng học sinh còn hạn chế về học tập, để ra biện pháp, giải pháp khả thi tổ chức phù đạo học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo trình độ các lớp học, giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình ở tất cả các khối lớp.

– Các trường Chưa triển khai thực hiện các nội dung công việc chuyên môn như đã đánh giá trong tháng 4/2018 thì tiếp tục triển khai và thực hiện hoàn thành trước 20/5/2018.

– Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng tiến độ chương trình và tổ chức bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 theo hướng dẫn 614/SGDĐT-GDTH ngày 05 tháng  05  năm 2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk và công văn số 109/CV-PGDĐT ngày 08  tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư M’gar.

– Nhận bàn giao hồ sơ và học sinh MG 5 tuổi vào lớp 1 năm học 2018 – 2019.

– Các cụm chuyên môn tổ chức họp tổng kết cụm chuyên môn theo kế hoạch có báo cáo Tổng kết bằng văn bản nộp về Phòng GD&DT trước 25 tháng 5/2018.

– Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý và giáo viên cuối năm theo hướng dẫn của Sở và Bộ GD&ĐT, nộp kết quả về cho đồng chí Trần Đình Dũng Cán bộ phụ trách công tác tổ chức của nghành hạn cuối là 30/5/2018.

– Lập kế hoạch tuyển sinh học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 năm 2018 – 2019

 1. Giáo dục THCS:

Thực hiện và hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ. Tổ chức kiểm tra định kỳ, học kỳ và đánh giá học sinh đúng quy chế.

Tổng rà soát các hồ sơ của nhà trường, của học sinh ở năm học này và có kế hoạch hoàn thành đúng thời gian quy định (theo từng loại hồ sơ); chủ động khắc phục thiếu sót.

Chuẩn bị các điều kiện để xét tốt nghiệp THCS (tập huấn, hồ sơ, CSVC, nhân lực …) và tổ chức xét tốt nghiệp nghiêm túc, đúng quy chế.

Tham gia nghiệm thu, nhận bàn giao chất lượng giáo dục đối với học sinh lớp 5.

Lập các báo cáo chính xác, đúng mẫu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

 1. Giáo dục thường xuyên.

– Tiếp tục duy trì các lớp BTVH, XMC đang thực hiện.

– Tổng đối chiếu danh sách học sinh đang học tại trường với danh sách điều tra PCGD, lập danh sách học sinh còn thiếu để chuẩn bị cho công tác điều tra năm 2018. Các đơn vị: thị trấn Quảng Phú, xã Quảng Hiệp, xã Cư Dliê Mnông tổ chức điều tra bổ sung trẻ sinh năm 2013, hoàn thành trước ngày 10/6/2018;

 1. Công nghệ thông tin:

– Triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT; các trường triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử kết nối đồng bộ về kỹ thuật với Cổng TTĐT của Phòng và của Sở theo Công văn số 48/PGDĐT-CNTT ngày 16/4/2018 của Phòng GDĐT.

 1. Đề án tiếng Anh:

Tổ chức khảo sát năng lực đầu ra cho học sinh lớp 5 chương trình 10 năm, nhằm đánh giá công tác dạy học tiếng Anh theo đề án 2020 ở Tiểu học, đồng thời có phương án điều chỉnh trong năm học tiếp theo.

 1. Khảo thí KĐCLGD

Khảo thí: Tổ chức kiểm tra học kỳ II tập trung lớp 9 gồm 04 môn, đề Phòng GDĐT: Ngữ văn, Toán, Hóa học và tiếng Anh, ngày 10 -12/5/2018, báo cáo kết quả kiểm tra ngày 19/5/2018 (theo mẫu)..

Khảo sát tiếng Anh lớp 6, 7 theo đề án, ngày 15-16/5/2018.

Khảo sát tiếng Anh lớp 5 theo đề án, ngày 22/5/2018

Các trường THCS ra đề kiểm tra Tiếng Anh 6,7,8 (Chương trình 7 năm) theo công văn 5333, các lớp còn lại kiểm tra theo đề chung của Phòng; riêng nội dung kiểm tra nói có thể thực hiện trước hoặc sau bài kiểm tra học kỳ, nhưng phải đảm bảo đúng tiến độ.

Kiểm định chất lượng: Các trường cập nhật dữ liệu phần mềm KĐCLGD năm học 2017-2018 xong trước 30/05/2018 và in báo cáo tự đánh giá nộp về phòng GDĐT theo cấp học chậm nhất ngày 05/6/2018 (Các trường: MN, MG nộp cho chuyên viên phụ trách MN, TH nộp cho chuyên viên phụ trách TH, THCS nộp cho CV phụ trách khảo thí).

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh

– Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI (2017-2018).

Triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cư M’gar và Phòng Giáo dục và Đào tạo, tháng 04/2018 để triển khai thực hiện trong ngành giáo dục. Các trường cập nhật văn bản Pháp luật thường xuyên để bổ sung vào tủ sách pháp luật nhà trường và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có hiệu quả.

– Tổ chức trang trọng lễ ra trường dành cho học sinh cuối cấp và bàn giao học sinh cho địa phương trong dịp hè.

 1. Tổng hợp

Tổng hợp báo cáo tháng 5/2018, báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018

 1. Công tác Kiểm tra

–  Các trường báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018 trước ngày 30/5/2018 cho bộ phận thanh tra.Tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên ngành báo cáo về Sở GDĐT.

 1. Tổ chức – nhân sự

Các trường họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1/2018. Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ngày 29 – 31/05/2018.

Phối hợp với Hội đồng Đội huyện Tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018.

Hoàn thành đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2018.

Tham mưu UBND huyện kế hoạch thẩm định nhu cầu biên chế năm học 2018-2019.

Phối hợp với phòng Nội vụ huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CBQL trường học.

 1. Công tác Tài vụ, Thư viện- thiết bị, CSVC
 2. a) Công tác Tài vụ

Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách để tiến hành chi tiền cho các đối tượng được hưởng các chế độ:

– Trợ cấp học bổng và mua phương tiện, đồ dùng học tập theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ học kỳ II năm học 2013-2014 đến hết học kỳ I năm học 2017-2018.

– Hỗ trợ trẻ ăn trưa theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo.

– Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

 1. b) Công tác Thư viện –Thiết bị

Hoàn thành hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo phúc tra công nhận Thư viện trường phổ thông đạt chuẩn (cấp THCS)

Các trường kiểm kê sách,  báo, đồ dùng dạy học báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2018.

 1. c) Cơ sở vật chất

Xúc tiến hợp đồng sửa trong hè đối với nguồn kinh phí được giao trong dự toán

Các trường còn có nhu cầu sửa chữa thêm trong hè làm tờ trình đề nghị.

 1. Công tác khác

Hoàn thành hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm đối với những SKKN đạt, trình Hội đồng khoa học huyện Cư M’gar thẩm định và công nhận SKKN năm 2018 để làm cơ sở xét thi đua năm học 2017-2018.

Các khối thi đua hoàn thành công tác xét thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân, lập hồ sơ và nộp về phòng GDĐT theo thời gian quy định tại công văn số 343/PGDĐT ngày 18/10/2017 của phòng GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

Tổ chức Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2017-2018 trước ngày 17/05/2018 (theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nộp báo cáo về phòng Giáo dục để tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giao ban hiệu trưởng lúc 7 giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo./.

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                          

– Thường trực HU, HĐND-UBND (báo cáo);

– Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT;

– Các trường trực thuộc);

– Lưu: VT, Tổng hợp.

                                                                                                  Lê Hữu Quynh