KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐĂK LĂK

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ M’GAR

 
Số:        /KH-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cư M’gar, ngày  20  tháng 4 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018

 

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 19/4/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk về việc tổ chức Tháng công nhân 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Cư M’gar xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 là dịp để phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của doanh nghiệp, địa phương; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

Qua tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018 nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên, người lao động.

 1. Yêu cầu:

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn trực tiếp cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động… Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 tại cơ sở.

Nội dung các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2018 cần được cụ thể hoá, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở, với đối tượng trung tâm là công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 1. 3. Chủ đề:“Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”

Theo chủ đề, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Các cấp công đoàn chọn lọc, phát huy những hoạt động đang phát huy hiệu quả; đồng thời nghiên cứu thí điểm triển khai những mô hình mới, những cách làm sáng tạo thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và được nhiều người sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai đồng loạt một số hoạt động sau:

 1. Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”
 2. a) Chương trình “ Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”.

– LĐLĐ tỉnh đã ký kết với các đối tác như: Viễn thông Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh, Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk triển khai các lợi ích đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cụ thể như:

+ Trung tâm Kinh doanh Viễn thông Đắk Lắk sẽ hỗ trợ thiết lập phần mềm quản lý giúp LĐLĐ tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả điều hành; cung cấp dịch vụ viễn thông di động, công nghệ thông tin với mức giá ưu đãi cho các công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động.

+ Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức các chương trình bán hàng ưu đãi; triển khai các chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia phát triển hạ tầng tại các thiết chế công đoàn phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động.

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (VietinBank) phát hành thẻ với chức năng vừa là thẻ đoàn viên, vừa tích hợp các chức năng tài chính để chủ thẻ được hưởng ưu đãi của VietinBank cũng như tiện lợi trong quá trình sử dụng. Trên nền tảng thẻ đoàn viên liên kết, VietinBank và LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp triển khai phát triển các chính sách ưu đãi, giảm giá dành cho đoàn viên công đoàn khi sử dụng và thanh toán.

– LĐLĐ tỉnh sẽ chủ động tìm kiếm, phát triển các đối tác mới để tiếp tục mang lại những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

– LĐLĐ huyện trao tặng Nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, tặng quà cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động.

– Các CĐCS căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người lao động để rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017. Phấn đấu có từ 50% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cam kết ít nhất 01 nội dung “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho người lao động so với năm 2017.

 1. b) Tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói – Nói để công nhân nghe”:

LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại với công nhân lao động về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc của người lao động về các chế độ chính sách.

Công đoàn huyện tổ chức giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn chưa có tổ chức công đoàn, đề xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ, theo dõi kết quả triển khai những nội dung gặp gỡ, trao đổi.

Phối hợp với BHXH và cơ quan quản lý lao động cùng cấp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đối thoại cho đoàn viên, CNVCLĐ về thực hiện chế độ chính sách nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và giải đáp thắc mắc của đoàn viên, CNVCLĐ.

Các CĐCS doanh nghiệp cần tích cực tham gia giám sát, thực hiện chính sách pháp luật về lao động như: Tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ, tham gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân, giám sát thực hiện bữa ăn giữa ca cho người lao động.

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Tuyên truyền khát vọng của người lao động về Ngày Quốc tế Lao động (1/5); ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam. Động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật; phát huy trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

– Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gửi đến Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

– Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông, báo chí, Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, cổ động thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

 1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động theo Hướng dẫn số      /HD-LĐLĐ ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Đối với Liên đoàn Lao động huyện.

Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, báo cáo với cấp uỷ cùng cấp, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chủ doanh nghiệp để  xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng công nhân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Triển khai Công văn số: 01/LĐLĐ ngày 19/4/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk về việc Đẩy mạnh triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Phấn đấu thực hiện có kết quả chủ đề ” Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” và đạt được mục tiêu “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, người lao động.

 1. Đối với Công đoàn cơ sở.

Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ chức năng, chủ động báo cáo cấp uỷ, tranh thủ sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện thiết thực và phù hợp tình hình đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên và CNLĐ.

Rà soát đối tượng công nhân khó khăn tổ chức tặng quà tại cơ sở. Đề xuất, đề nghị LĐLĐ huyện thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ đặc biệt khó khăn bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động…

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các CĐCS trực thuộc chủ động báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả các hoạt động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 31/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

– Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

– Thường trực LĐLĐ huyện;

– Các CĐCS trực thuộc;

– Lưu VT.

 

        TM. BAN THƯỜNG VỤ

     CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Vọng