LỊCH TRỰC 30/4 & 1/5 NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC  30/4& 1/5 NĂM 2018

(Từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/05/2018)

 

 

THỨ

 

NGÀY/ THÁNG /NĂM

 

GV TRỰC

TRỰC

BẢO VỆ

TRỰC

LÃNH ĐẠO

7 28/4/2018 H Đung Niê Lê Thị Liễu Y Siu Mlô Ng Tuấn

 

 

Mai T Thu Hiền Trần Thị Nga
   
CN 29/4/2018 H Yêr Mlo Nguyễn Thị Thanh Tâm Y Siu Mlô Y Khen

 

 

Nguyễn Thị Lý Lê Thị Hậu
  H W ươn Ê ban
T 2 30/4/2018 Trần Thị Nguyệt Trần T Hoài  Phương Y Siu Mlô Ng Tuấn
Quách Thị Bảy Hồ Thị Hoa
  Lê Thị Mỹ Hạnh
T3 1/5/2018 Trịnh T M Hoa Đào Thị Tân Y Siu Mlô Y Khen
Hoàng Thị Hiền Phan T Thu  Hương
  Thái Thị Minh

 

Ghi chú: Trực 24/24 h.(Từ 7 h ngày hôm trước đến 7 h ngày hôm sau. Sau ca trực ghi diễn biến trong ngày vào sổ trực.)

ĐT liên hệ: 0141 49 97 98 ( HT)  hoặc 0979 448 713 (P HT)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn