Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 474/SGD ĐT-VP 04/04/2019 Công văn, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
459 04/04/2018 Thông báo, Văn bản khác, V/v Hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017