Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 474/SGD ĐT-VP 04/04/2019 Công văn, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
459 04/04/2018 Thông báo, Văn bản khác, V/v Hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên